Undervisning

Torben Trafik Undervisning

Vigtig information til nye elever til kørekort, kategori B

Såfremt du ønsker at modtage lovpakken inkl kontantrabat, vil du få en regning, som skal betales efter 10 dage.

Såfremt du ønsker at modtage lovpakken eller ”alt inkl” med den aftalte kontantrabat, vil du få en regning, som skal betales efter 10 dage.

Du skal bestille tid så hurtigt som muligt hos lægen, for at få lavet en lægeattest. Husk at medbringe et billede til lægen, billedet skal være et pasfoto og ikke et skolefoto, da de er for små.

Lægeattesten afleveres i løbet af 3 uger efter start.

Skriv venligst navn og cpr-nr. bag på kuverten fra lægen. Kuverten må ikke åbnes.

Før deltagelse på manøvrebane i aftalte lektion, skal alle foregående teorilektioner være gennemført.

Aflysning skal ske senest dagen før kl. 12:00 eller ved sygdom inden kl. 08:00 samme dag til kørelæren pr telefon eller sms.
Ved udeblivelse eller for sent afmelding fritages du ikke for betaling.

Du får mulighed for 10 teoriprøver.

Teoribøger kan lånes på biblioteket (kan lejes mod betaling hos mig).

Førstehjælp kan ikke tilbydes, men der hjælpes med og få fundet et kursus der er tilpasset elevens kalender. Førstehjælp skal være afholdt senest ved teoriprøven. Der kan ikke bestilles køreprøve uden et færdselsrelateret førstehjælp kursus er gennemført.

Alt skal være afregnet med køreskolen før køreprøven eller afmeldes den.
 

Husk følgende:

 • Bestil tid ved lægen (lægeattest)
 • Pasfoto med til lægen
 • Aflever lægeattesten i køreskolen senest 3 uger efter opstart
 • Gennemfør aftalte teorilektioner før kravlegård
 • Bliv tilmeldt et færdselsrelateret førstehjælpskursus hurtigst muligt efter opstart
 • Få underskrevet lektionsplan efter hver enkelt lektion (teori eller køretime)
 • Deltag aktivt i teori og spørg hvis du er i tvivl

 

Forord

Dette er en vejledning og betingelser til dig der skal til at tage kørekort her hos TorbenTrafik. Det at tage et kørekort er omfattet af en masse love og paragraffer, der skal følges og overholdes. Det gælder både din kørelærer og dig som elev. Her vil køreskolens vejledning forsøge at give et overblik (i korthed) om de bestemmelser, der kan gøre din køreuddannelse kat. B forlænget eller dyrere end beregnet fra start.
Den tager udgangspunkt fra du tilmelder dig en holdstart til du har afsluttet kørekortforløbet. Den vil også vejlede dig om, hvad køreskolen forventer af dig som elev på køreskolen i forhold til dine forpligtigelser. Ikke mindst, hvad der gøres, hvis de ikke overholdes.
Bl.a. sådan noget som din køreformåen spiller også ind på dit forløb, og her vil du få at vide, hvad loven opstiller som krav for at f.eks. kørsel på manøvrebane kan godkendes. Og hvad det koster, hvis ikke.
Du vil også få oplyst dine rettigheder og muligheder, hvis du føler dig dårligt behandlet eller dårligt undervist. – hvilket TorbenTrafik dog ikke er kendt for.

Godkendelse til kørekort

Første teoriaften skal man på køreskolen som noget af det første ansøge om at få kørekort. Det er en proces, der måske kan forlænge dit forløb. Du kan være uheldig at få et afslag eller der kan stilles krav om f.eks. et udredningsforløb eller et behandlingsforløb. Fortæl din kørelærer, hvis du er i tvivl. Gerne inden holdstart, ved holdstart eller så hurtigt som muligt i starten af dit forløb.
Køreskolen ser gerne en godkendt lægeattest og et førstehjælpsbevis allerede første gang
du møder på din køreskole. For at være sikker på du kan følge et normalt forløb. Er du en af dem der ikke har lægeattest og
førstehjælpsbevis med første dag. Så anskaf dem så hurtigt som muligt.

Lægeattest og billede til kørekort

Det er dit eget ansvar et booke og aftale tid hos din egen læge. (Så hurtigt som muligt).
Det er dit eget ansvar at tage et godkendt pasbillede med til din læge. Husk gerne din læge på, at dit billede skal stemples og underskrives bag på.
Dit pas/kørekortbillede skal godkendes hos kommunes borgerservice. Og her stilles en masse krav.
Kan dit kørekortbillede ikke godkendes skal der fremskaffes et nyt godkendt billede. Dette kan forlænge din godkendelsesproces. Det gamle ikke-godkendte billede med lægens stempel og underskrift skal vedhæftes Ansøgningen om Kørekort.
Det kan ikke forventes at din kørelærer afleverer din lægeattest med det samme hos kommunes borgerservice., da dette er tidskrævende og kan være besværligt.
Nogle få særlige tilfælde vil køreskolen stille krav om ekstra betaling i forbindelse med denne særlige ekstra tur hos kommunes borgerservice.
En helbredsmæssig kørselsattest er ikke omfattet af gratis læge-konsultation. Og lægen tager derfor betaling for denne ydelse. Spørg evt. din læge, hvad det koster.

Vedr. din lægeattest skal du være opmærksom på:

 1. Er jeg sund og rask og kan jeg bevæge arme og ben. Mulighed for godkendelse med det samme.
 2. Har jeg taget eller tager jeg medicin mod psykiske eller fysiske problemer vil din ansøgning med stor sandsynlighed komme forbi embedslægen.
  Godkendelse bliver forlænget ca. 4-6 uger og få gange op til 12 uger.
 3. Har jeg har taget eller tager stoffer. Vil din ansøgning med stor sandsynlighed komme forbi embedslægen.
  Godkendelse vil bliver udskudt til der kommer yderligere oplysninger om et udrednings-forløb.
 4. Får du et afslag på din ansøgning eller bliver det kørekortforløb forlænget. Vil Grøn Køreskole opkræve betaling for modtaget undervisning.

Førstehjælp

Når du skal tage kørekort første gang er det et krav, at du tager et færdselsrelateret førstehjælpskursus.
Det er 8 timer med førstehjælpsinstruktør. Har du allerede taget et godkendt førstehjælpskursus, der også er færdselsrelateret, kan du selvfølgelig anvende det i stedet for.
Hertil er kravene, at det skal være: under et år gammelt, (gælder 1 år frem) godkendt af Dansk Førstehjælpsråd
Der er mulighed for at søge om merit – f.eks hvis du er læge. Det er politiet der vurderer, om du kan fritages.
Har du kørekort i forvejen f.eks. traktorkørekort er der heller ingen krav om et nyt førstehjælpskursus.
Har du taget et førstehjælpskursus i forbindelse med dit knallertkørekort vil det være gyldigt et år til bil også. Er det over 1 år siden og op til 4 år vil dit bevis forsat kunne bruges. Men der er krav om at du tager basal genoplivning (4 timer) mod normalt 8 timer. Kontakt en førstehjælpsinstruktør og hør mere.

Du skal som elev på køreskolen komme til alle undervisningsdage/aftener.
De 29 teorilektioner er lovpligtige. For at holde styr på dit personlige forløb skal der i køreundervisningen anvendes en
lektionsplan. (Du for udleveret en kopi af denne lektionsplan til eget brug)
Så til teori skal du altid kunne komme. Så sæt derfor kryds i din kalender alle dage. Dobbelttjek altid aftalerne. Ved sygdom og fravær læs længere nede.

Manøvrebanen

Det er en del af dit uddannelsesforløb at komme med på manøvrebanen, Det forventes selvfølgelig, at du møder på aftalte sted / dag / tid.
Manøvrebane er en lovplig del af køreuddannelsen. Kørelæreren har booket bane specielt til dig eller dit hold så det passer med lektionensplanen. Denne del kan ikke springes over.
Hvis du på aftalte og tilmeldte manøvredag (sted / dag /tid) ikke er fremmødt eller har køreskolen ikke modtaget afbud i tide kan der ikke forventes en ny tid, og du risikerer at skulle komme på næste hold. Køreskolen kan opkræve et gebyr for at optage en booket plads på manøvrebanen.
På manøvrebanen skal du opnå færdighed i at beherske bilen ved lave hastigheder under udførelse af div. manøvrer, der forekommer i almindelig færdsel, dvs. igangsætning, standsning, forlæns- og baglænskørsel, svingning, vending, parkering ved vejkant og i parkeringsbås.
De enkelte manøvrer skal være indlært med så stor sikkerhed og præcision, at du i de efterfølgende øvelser på vej hovedsagelig kan koncentrere sig om at tilpasse kørslen til vej- og færdselsforholdene og de gældende færdselsregler.
Hver enkelt øvelse skal indlæres med tilfredsstillende resultat, hvilket vil sige, at du som elev skal udføre øvelsen fejlfrit mindst 2 gange efter hinanden. Det vil også sige, at hvis din kørelærer ikke er tilfreds med din formåen skal du på manøvrebane igen. (Dette er en ydelse der ofte er mod ekstra betaling). Du skal hele tiden føres fra en lettere til en vanskeligere manøvre. Det vil svare til den anførte rækkefølge i uddannelsesmålene. Bortset fra en kortvarig instruktion fra kørelæreren skal eleven befinde sig alene i bilen under indlæringen. Kørelæreren skal under øvelserne overvåge eleverne forsvarligt. Opleves der ingen hjælp fra din kørelærer, en dårlig behandling eller fravær fra kørelæreren, har du som elev hos en FFK-køreskole mulighed for at klage via FFK-hjemmeside.

Teoriundervisning

Der kan selv læse lektioner (hjemmestudie), men det anbefales ikke. Dvs fravær/sygdom betyder ikke afbrydelse af uddannelsen. Men du er forsat forpligtet til læse op på de emner du har fravær for. Du har mulighed for at læse i den udleverede teoribog. Og løse evt. udleverede opgaver. Selvstudie skal noteres i kørelærerens lektionsplan og godkendes af din kørelærer som skal sikre sig, at du har forstået emnerne.

Køreundervisning

Starter aftalte sted / dag / tid. Der skal under et normal kørekort forløb køre minimum 1 gang pr uge fordelt på 8 uger TorbenTrafik har lang arbejdstid men kan tilbyde afvikling af de lovpakkens kørelektioner i tidsrummet:
Mandag – Torsdag fra kl.08.30 til 18.00 Fredag 08.30 til 16.00.
Der vil forsøges at tage hensyn til skole og uddannelses sted, med opsamling og frimoduler, Hos TorbenTrafik kan man som elev ikke sættes et krav om at køre alle lektioner efter f.eks kl.15.00 Men køreskolen kan altid tilbyde op til 2 forskellige køremuligheder inden for TorbenTrafik arbejdstiden, ved afslag af de 2 forskellige køremuligheder.
Skal der køre uden for det tidsrum og der tages der ekstra betaling pr. 15 min. Med undtagelse af den lovpligtige mørke
kørelektion eller hvis kalenderne er fuldt booket.
Mandag – Torsdag Efter kl.18.00 – tages der ekstra betaling af op til 50,- kr pr kørelektion.
Fredag efter kl. 16.00 og i weekends tages der ekstra betaling af op til 125 kr pr kørelektion.
Køreskolen forbeholder sig ret til at afvise forslag om kørsel efter normal arbejdstid og i weekends.
Der gøres venligst opmærksom på at de lovpligtige kørelektioner ønskes afviklet inden for den normale arbejdstid hvis muligt, En køreskole har aften undervisning 2 gange i løbet af en uge, dertil skal lægges både manøvrebane, mørkekørsel og køreteknisk anlæg der også ofte også bliver afsluttet sen aften. Så det er lange arbejdsdage at være kørelærer.

Der kan dog aftales kørsel uden tillæg i nævnte perioder.

Sygdom/fravær

Evt. sygdom tæller ikke som lovligt fravær. Det gælder både til teori og kørelektioner. Ved sygdom eller andet fravær skal det meldes hurtigst muligt til din kørelærer. Til kørsel før middag er afmelding senest dagen før, og til kørsel efter kl. 12:00 (på dagen) inden kl. 08:00 til kørsel efter kl. 12:00.
Hvis du ikke møder op på dagen til kørelektion og ikke har meldt afbud i tide inden som beskreven herover, så skal du betale for booking af skolevognen i den bestilte tid, (køreskolens lektion pris).

En aftale er en fast aftale

Der køres ofte dobbelte lektioner, hvilket kan blive dyrt for dig hvis den glemmes eller du ikke melder afbud i tide. Så husk at dobbelt tjekke din aftale om tid og sted i fælleskab med din kørerlærer når det aftales. En aftale er en fast aftale, så yderligere kontakt med din kørelærer om tid og sted er ikke nødvendigt med mindre du har en forespørgsel om en anden tid/sted.

Teoriprøven

Der kan først bestilles teoriprøve når du er godkendt af Borgerservice og du først gå op til din teoriprøve når modtaget al teoriundervisning og dertil kørelektioner er gennemført med tilfredsstillende resultat.
Til din teoriprøve får du udleveret tid og sted af din kørelærer. Du får udleveret kørelærens lektionsplan og din ansøgning om kørekort, og de skal medbringes på dagen. Glemmer du en af disse ting bliver du afvist. Du bliver også afvist, hvis du ikke medbringer gyldigt ID f.eks. gyldigt pas. Er du i tvivl om dit Id er gyldigt – så spøg din kørelærer i god tid.

Vigtige papir/dokumenter

Efter teoriprøven er det er dit ansvar at tage lektionsplanen og ansøgningen om kørekort med. De skal altid følge dig når du bliver undervist eller skal til prøver. Så hvis du ikke har lektionsplan og ansøgning med når du skal til kørelektion, køreteknisk anlæg, eller prøver bliver du afvist af din kørelærer eller den prøvesagkyndige, og der må findes en ny tid mod betaling til kørelektion/køreteknisk anlæg eller teori/køreprøve. Er der på det tidspunkt bestilt køreprøve f.eks. to dage efter bliver den også afbestilt og der skal betales et nyt prøvegebyr. Så husk altid din lektionensplan og ansøgning.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan følge et planlagt teoriforløb.

Hvis du mod forventning er syg eller af andre årsager ikke kan komme i en længere periode. Vil dit forløb blive forlænget til næste hold, normalt ca. 1 til 21⁄2 måned). Og det bliver dyrere end beregnet.
Du kan ikke hoppe i eller over en teorilektion eller køre flere af lovpakkens lovpligtige køretimer, da loven ikke tillader
dette. Dette kan betyder en pause i dit forløb. Eller ekstra teori eller kørelektioner.
Under pausen på 1 til 21⁄2 måned anbefales det at tage 1 eller 2 ekstra/supplerende kørelektioner.
Kan du ikke vente på næste teorihold kan du alternativ spørge køreskolen om en ekstra teoriaften mod betaling. Køreskolen forbeholder sig ret til at afvise dit forslag. Køreskolen kan mod betaling af et mindre beløb forsøge at finde en anden FFK.køreskole, der kan hjælpe dig. Du vil efterfølgende blive oplyst om den anden køreskoles pris og sted.
Du kan også selv finde en køreskole og tage den manglende teorilektion. Her er det vigtigt at du har din kørelæres lektionsplan med for underskrift. Og husk at tage med retur. Så derfor anbefales det klart at du kommer til alle teoridage.

Køreteknisk anlæg

Formålet med undervisningen er at give dig en sådan viden om nogle grundlæggende fysiske forhold vedrørende bilkørsel, at det hjælper dig til at forstå betydningen af at tilpasse hastighed, styring og bremsning efter forholdene.
Der forventes selvfølgelig at du møder på aftalt dag / sted /tid. Har du været til teoriprøve eller har du af en anden årsag selv lektionsplanen og din ansøgning om kørekort er det meget vigtigt at du tager den med. Lektionsplanen skal altid følge dig når du bliver undervist. Ellers vil du blive afvist og skal betale for en ny dag/tid.
Du skal kunne beherske bilen under moderat hastighed i visse kritiske situationer. Der skal foretages opbremsning på kortest mulig strækning, bremse- og undvigemanøvre på vej med høj og lav friktion samt opretning af bilen efter udskridning.
Du skal opnå indsigt i bilens reaktioner i kritiske situationer således at panikreaktioner undgås. De enkelte øvelser anses for gennemført med tilfredsstillende resultat når de kan udføres med en grad af præcision. Det vil også sige, at hvis kørelæreren ikke er tilfreds med din formåen skal du på køreteknisk anlæg igen mod betaling.
Er du nød til at stoppe eller ønsker du at skifte køreskole betales der kun for underviste teoritimer, manøvrebane, kørte lektioner, evt. køreteknisk anlæg ifølge køreskoles prisliste. Evt. forudbetalt lovpakke tilbagebetales.

Pauser i køreuddannelsesperioden.

Køreskolen undgår så vidt muligt pauser i dit uddannelsesforløb. Hvis der er pauser fra køreskoles side, er det for en kortere periode. I forbindelse med f.eks. ferie, sygdom eller skade på bil.
Der vil kunne være forhold der gør at dit undervisningsforløb bliver forlænget pga. pause. De fleste gange er det ting du selv har indflydelse på.

 1. Du kommer med førstehjælp og lægeattest sent eller aldrig! (Anbefales medbragt til holdstart eller snarest derefter).
 2. Din godkendelse om kørekort skal til embedslægen og/eller evt. undersøges nærmere.
 3. Du udebliver fra den lovpligtige undervisning.
 4. En køreskole er et travlt sted med mange forskellige opgaver, og en hverdag med mange mennesker omkring sig med forskellige behov og forløb. Kørelæreren kan af naturlige årsager ikke huske alle problemstillinger eller elevbehov og kan også blive afbrudt eller glemme ting, Så det er vigtigt du tager kontakt til din køreskole/kørelærer for evt. status eller undervisning.
 5. Der kan fra køreskoles side ikke opnås kontakt til dig som elev, d.v.s ingen tilbagesvar på opkald eller sms. Der prøves over en længere eller kortere periode max 3 forsøg fra køreskoles side ( så det er vigtigt du opdaterer køreskolen med dit nye telefonnummer eller tager kontakt, hvis du synes der er gået lang tid. (Anbefalet max 3-4 uger).
 6. Hvis du ikke betaler eller overholder dine betalingsbetingelser. Har du eller får du betalingsproblemer kontakt køreskoles for løsning.
 7. Du mangler teoretisk forståelse og kan ikke bestå teoriprøven.
 8. Du mangler teoretisk forståelse og/eller praktiske kundskaber og kan ikke bestå køreprøven.

Undervisningsforløbet skal være sammenhængende. Der må derfor ikke være ophold i køreuddannelsesperioden af længere varighed. Teoriprøver og køreprøven er ikke en del af undervisningsforløbet.

Lovregler vedr. Ny/gentaget køreuddannelse

 1. Såfremt undervisningsforløbet har været afbrudt i mere end 3 måneder i forbindelse med undervisningen i undervisningsplanens afsnit 1 til og med afsnit 6, (De 3 første teorilektioner på de fleste køreskoler) skal ansøgeren begynde helt forfra med køreuddannelsen.
 2. Har undervisningsforløbet været afbrudt mellem 3 og 4 måneder, efter at undervisningen i undervisningsplanens 7. afsnit er påbegyndt men inden teoriprøven er bestået, skal ansøgeren genoptage køreuddannelsen fra den første lektion, hvis hovedindhold er manøvrer på vej/udvidede øvelser på vej.
 3. Har undervisningsforløbet været afbrudt i 4 måneder eller mere, inden teoriprøven er bestået, skal ansøgeren begynde helt forfra med køreuddannelsen.
 4. Såfremt undervisningsforløbet har været afbrudt mellem 3 og 5 måneder, og ansøgeren har bestået teoriprøven, skal der på ny gennemføres mindst 4 praktiske lektioner af mindst 45 minutters varighed, i hvilke alle manøvrer på vej/udvidede øvelser på vej gennemføres på ny.
  Har afbrydelsen derimod varet i 5 måneder eller mere, skal ansøgeren begynde helt forfra med køreuddannelsen, herunder skal teoriprøven aflægges på ny, jf. dog pkt. IV.

IV. Øvelser på lukket øvelsesplads

Bliver der stillet krav om, at ansøgeren skal begynde helt forfra med køreuddannelsen, skal øvelserne på den lukkede øvelsesplads også gennemføres på ny. Dette gælder dog ikke i følgende situationer:

 1. Når køreeleven har afbrudt undervisningsforløbet i forbindelse med køreundervisningen i undervisningsplanens 7. afsnit og mindst har haft 2 lektioner af 45 minutters varighed i øvelser på vej/udvidede øvelser på vej. Dette gælder dog kun, såfremt afbrydelsen i undervisningsforløbet har været mindre end 7 måneder.
 2. Når køreeleven har afbrudt undervisningsforløbet i mere end 5 måneder, men mindre end 7 måneder efter at have bestået teoriprøven.

Udover det du finder her, kan du få yderligere information på Politiets hjemmeside.